Wydaje mi się że coraz pięknieszych ludzi mam przyjemność fotografować. Ale tylko tak się wydaje umysłowi. Choćby dlatego że Pani Łucja już gościła przed moim obiektywem..
Zaczynam po prostu dostrzegać coraz więcej piękna za co jestem wdzięczna♥️
Piękna kobieta, Mama z taką więzią emocjonalną ze swoimi dziećmi, że uchwyciłam ten moment kiedy o uczuciach między nimi wspomniała.
Jeśli spojrzeć na drugi portret zwłaszcza… wyraża tak wiele ….. Dziękuję.

Cieszę się razem z tymi osobami które idą drogą serca. Jak Pani Łucja która to jest trakcie tworzenia też własnej ścieżki zawodowej związanej z przekazywaniem wiedzy i doświadczenia / zapewne zwłaszcza ☺️ / o relacjach między rodzicami a dziećmi. Strona www w trakcie pracy, jak choćby ta sesja zdjęciowa. Nazywać się będzie ” W dobrej relacji”, Trzymam kciuki 🙂

 

It seems to me that I have the pleasure of photographing ever-more beautiful people. But it just seems so to the mind. Because Łucja was already in front of my lens …
I begin to see more beauty for which I am grateful.
Beautiful woman, Mom with such an emotional bond with her children that I caught the moment when she mentioned the feelings between them.
This portrait expresses so much warmth ….. Thank you.

I am happy with those people who follow the path of the heart, like Łucja, which is also the process of creating her own professional path related to transferring knowledge and experience about the relationships between parents and children. Website during work, like this photo session and it will be called „In a good relationship”, I keep my fingers crossed 🙂