Aby obejrzeć więcej Portretów , należy kliknąć po lewej u góry na głównej stronie lub na ten link

HOWAH / NY / BROOKLYNNYC / CENTRAL PARK

BORYS SZYC / AGATA DYKA / EAST NEWS / TVN

MARCIN SIANKO/F. AGATA DYKA /EAST NEWS

AN ACTOR MARCIN SIANKO